Tematy dla Par

DLA NIEJ:

Budowanie umiejętności rozmowy z Partnerem – „Dlaczego on mnie nie słucha?”
Rozpoznawanie najważniejszych potrzeb w relacji – „Czy chodzi mu tylko o seks?”
Rozpoznawanie pozawerbalnych komunikatów – „Kiedy widzę, że mu nie zależy.”

DLA NIEGO:

Jak rozumieć Partnerkę i jej potrzeby? – „Dlaczego muszę się domyślać?”
Budowanie umiejętności rozmowy z Partnerką – „Jak utrzymać jej uwagę?”
Rozpoznawanie pozawerbalnych komunikatów – „Czy ona naprawdę mnie chce?”