Tematy dla Pracowników

DLA PRACOWNIKÓW:

  • Budowanie komfortu w relacji z przełożonym – „Jak sobie radzić z okropnym szefem?”

  • Poprawa relacji ze współpracownikami – „Czy jestem skazana na ciągłą walkę?”

  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości – „Czy jestem cennym pracownikiem?”