Tematy dla Rodziców

DLA RODZICÓW:

  • Strategie radzenia sobie dzieckiem – „Jak rozmawiać, aby mnie słuchało?”

  • Rozwijanie umiejętności rozmowy i stawiania granic – „Czy wszystko mu wolno?”

  • Budowanie wiary w siebie czy bezstresowe wychowanie – „Co wybrać?”